Afilia't


I jo, per a què necessite un sindicat?

Més d’una vegada t’hauràs fet la pregunta. Potser deus haver estat a punt d’afiliar-te, però ho vas ajornar per a un altre moment. Es possible que ens hages visitat, o ens hages telefonat, o visites la nostra web per les oposicions, les retribucions, les reclamacions… o senzillament comparteixes amb companys i companyes afiliats del teu centre de treball moments de reivindicació i de lluita. Potser també t’ha contrariat una actuació sindical no compartida. La nostra és una organització de classe, de treballadors i treballadores, autònoma, sense dependències polítiques ni econòmiques. El Sindicat es defineix pel que l’afiliació és capaç de fer.


L’activitat sindical, com es manté?

Fer front als problemes de cada dia, aportar solucions, negociar-les o pressionar per aconseguir-ho, és fruit de l’esforç dels companys i companyes afiliats que participen en el manteniment de organització. 

De tota l’afiliació, els permanents sindicals són les persones més visibles: els qui redacten informes, signen articles, assumeixen processos de negociació, garanteixen l’atenció al públic o es responsabilitzen de les publicacions.

Tot això es manté gràcies a les quotes que paguem. Nosaltres no depenem ni poc ni molt de l’ajut institucional: així som lliures per pensar i fer el que volem.

Les eleccions sindicals determinen la representativitat i l’accés als fòrums de negociació, però cada publicació, cada visita als centres, els nostres locals, els serveis jurídics, les consultes, es paguen amb les quotes de totes i tots. No preguntem ningú si esta afiliat per a respondre una consulta o ajudar en tot allò que podem. Si ho podem fer és gràcies a la contribució de les persones afiliades. 

Creiem, sobretot, en l’esforç col·lectiu.


Amb tu, millor

Cada dia observem la utilitat del nostre treball, però encara hem d’avançar molt més. Hem d’ampliar serveis, millorar la participació i la relació amb persones com tu. Ens cal, també, corregir les nostres deficiències. Per això et convidem a fer un pas endavant i compartir amb els companys i companyes que formem els sindicats de la Intersindical l’esforç que suposa aquest treball i la il·lusió per mantenir-lo, incrementar-lo i millorar-lo. La teu resposta, la teu participació també ens és necessària. Perquè ací, tu decideixes.


Y yo, ¿para qué necesito un sindicato?
Más de una vez te lo habrás preguntado. Quizás has estado a punto de afiliarte, pero lo has dejado para otra ocasión. Es posible que nos hayas visitado o nos hayas consultado, o visitas nuestra web por las oposiciones, las retribuciones, las reclamaciones… o sencillamente compartes con compañeros y compañeras afiliados momentos de reivindicación y de lucha. Es posible incluso que te haya contrariado una actuación sindical no compartida. La nuestra es una organización de clase, de trabajadores y trabajadoras, autónomo, sin dependencias políticas ni económicas. El Sindicato se define por lo que la afiliación es capaz de hacer.
La actividad sindical, ¿cómo se mantiene?
Enfrentarse a los problemas de cada día, apodar soluciones, negociarlos o presionar para conseguirlo, es fruto del esfuerzo de los compañeros y compañeras afiliados que participan en el mantenimiento de la organización.  De toda la afiliación, los permanentes sindicales son las personas más visibles: redactan informes y firman artículos, asumen procesos de negociación, garantizan la atención al público o se responsabilizan de las publicaciones. Todo esto se mantiene gracias a las cuotas que pagamos. Nosotros no dependemos ni poco ni mucho de la ayuda institucional: así somos libres para pensar y hacer lo que queremos. Las elecciones sindicales determinan la representatividad y el acceso a los foros de negociación, pero cada publicación, cada visita a los centros, nuestros locales, los servicios jurídicos, las consultas, se paga con las cuotas de todas y todos. No preguntamos a nadie si está afiliado para atender una consulta o ayudar en todo lo que podemos. Si lo podemos hacer es gracias a la contribución de las personas afiliadas.  Creemos, sobre todo, en el esfuerzo colectivo.
Contigo, mejor
Cada día observamos la utilidad de nuestro trabajo pero todavía hemos de avanzar mucho más. Tenemos que ampliar servicios, mejorar la participación y la relación con personas como tú. Y también corregir nuestras deficiencias. Por eso te invitamos a dar un paso adelante y compartir con los compañeros y compañeras que formamos la Intersindical el esfuerzo que supone este trabajo y la ilusión por mantenerlo, incrementarlo y mejorarlo. Tu respuesta y tu participación también nos es necesaria, Porque aquí, tú decides
Descarrega't la fitxa d'afiliació Descárgate la ficha de la afiliación