Qui som


En primer lloc rep la nostra cordial benvinguda, a aquest el teu sindicat.

Som una organització sindical sense ànim de lucre, però no som una ONG, la nostra organització que és vostra, de totes les persones que esteu afiliades a ella, es diferencia de la resta d'organitzacions en moltes coses, una d'elles és que no acceptem prebendes de ningú (alliberats, subvencions, tractes preferents, llocs de treball, etc), només acceptem la subvenció pública anual igual per a totes les organitzacions sindicals i que es reparteix d'acord amb el nombre de persones delegades triades en els centres de treball democràticament.

Una altra diferència molt important, potser la més important, és que som assemblearis, i mai decidim ni acordem res que no siga aprovat amb el conjunt de persones afectades, només assessorem i informem.

Pel que respecta als serveis que oferim, són serveis d'informació, assessorament i defensa jurídica dels drets laborals que et pertanyen, a més de diverses publicacions que ajuden a conéixer millor els nostres drets i com reclamar-los.

I finalment formem part de la Intersindical Valenciana, que és la tercera força sindical al País Valencià amb presència en tots els sectors laborals tant públics com privats i, per tant, accés a tota la informació.

D'altra banda, entre les característiques de la Intersindical Valenciana estan el seu funcionament assembleari, democràtic, horitzontal i cooperatiu i la seua pluralitat i autonomia.

A més, Intersindical Valenciana s'estructura en diverses àrees de treball entre les quals estan: Acció Sindical, Salut Laboral i Medi Ambient, Organització, Administració i Finances, Publicacions, Formació, Moviments Socials, Serveis Jurídics o Polítiques Socials.

També existeixen estructures com: Intersindical Cultura, Intersindical Solidària, Intersindical Inclusiva, Intersindical Dones, Intersindical LGTB+ o l'Escola Sindical de Formació Melchor Botella.

El Sindicat aposta per a donar un impuls al seu creixement organitzatiu en tots els sectors del món laboral, per a augmentar la seua implantació i per a posar en valor la necessitat de l'organització de les treballadores i treballadors mitjançant els sindicats per a fer front a les polítiques neoliberals. És per això que fa una crida a les treballadores i treballadors a sumar-se al nostre projecte sindical de classe, valencià, feminista, ecologista, un sindicalisme jove però amb història i experiència, participatiu, democràtic, plural, vinculat en el territori, sense dependències de cap mena, autofinançat, i on les decisions es prenen col·lectivament per les persones que conformen el sindicat. Per a fer-ho, només cal posar-se en contacte en qualsevol de les nostres seus, o amb les nostres persones delegades sindicals i constituir una secció sindical en el centre de treball.

Només amb la teua afiliació i suport en les eleccions sindicals, serem capaces d'estar presents en la negociació dels convenis i acords i traslladar les teues demandes. Tu eres la clau per a canviar les coses.

Sense més, rep una cordial salutació de classe.

En primer lugar recibe nuestra cordial bienvenida, a este tu sindicato.

Somos una organización sindical sin ánimo de lucro, pero no somos una ONG, nuestra organización que es vuestra, de todas las personas que estáis afiliadas e ella, se diferencia del resto de organizaciones en bastantes cosas, una de ellas es que no aceptamos prebendas de nadie (liberados, subvenciones, tratos preferentes, puestos de trabajo, etc), solo aceptamos la subvención pública anual igual para todas las organizaciones sindicales y que se reparte de acuerdo al número de personas delegadas elegidas en los centros de trabajo democráticamente.

Otra diferencia muy importante, quizás la más importante, es que somos asamblearios, y nunca decidimos ni acordamos nada que no sea aprobado con el conjunto de personas afectadas, solo asesoramos e informamos.

Por lo que respecta a los servicios que ofrecemos, son servicios de información, asesoramiento y defensa jurídica de los derechos laborales que te pertenecen, además de diversas publicaciones que ayudan a conocer mejor nuestros derechos y como reclamarlos.

Y por último formamos parte de la Intersindical Valenciana, que es la tercera fuerza sindical en el país Valencià con presencia en todos los sectores laborales tanto públicos como privados, y por tanto, acceso a toda la información.

Por otro lado, entre las características de la Intersindical Valenciana están su funcionamiento asambleario, democrático, horizontal y cooperativo y su pluralidad y autonomía.

Además, Intersindical Valenciana se estructura en varias áreas de trabajo entre las cuales están: Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente, Organización, Administración y Finanzas, Publicaciones, Formación, Movimientos Sociales, Servicios Jurídicos o Políticas Sociales.

También existen estructuras como: Intersindical Cultura, Intersindical Solidaria, Intersindical Inclusiva, Intersindical Mujeres, Intersindical LGTB+ o la Escuela Sindical de Formación Melchor Botella.

El Sindicado apuesta para dar un impulso a su crecimiento organizativo en todos los sectores del mundo laboral, para aumentar su implantación y para poner en valor la necesidad de la organización de las trabajadoras y trabajadores mediante los sindicatos para hacer frente a las políticas neoliberales. Es por eso que hace un llamamiento a las trabajadoras y trabajadores a sumarse a nuestro proyecto sindical de clase, valenciano, feminista, ecologista, un sindicalismo joven pero con historia y experiencia, participativo, democrático, plural, vinculado en el territorio, sin dependencias de ningún tipo, autofinanciado, y donde las decisiones se toman colectivamente por las personas que conforman el sindicato. Para hacerlo, solo hay que ponerse en contacto en cualquiera de nuestras sedes, o con nuestras personas delegadas sindicales y constituir una sección sindical en el centro de trabajo.

Solo con tu afiliación y apoyo en las elecciones sindicales, seremos capaces de estar presentes en la negociación de los convenios y acuerdos y trasladar tus demandas. Tu eres la llave para cambiar las cosas.

Sin más, recibe un cordial saludo de clase.